• Onvoorstelbaar wat mij is overkomen!

  Deelnemer Timo

 • Wat een heerlijk gevoel!

  Deelnemer Mitchell

 • Het heeft me laten zien wat ik kan betekenen voor anderen!

  Deelnemer Yanick

 • Trots op iedereen - We did it!

  Deelnemer Jeffrey

Waarom?

Waarom gaan wij naar de Mont Ventoux?

De samenleving kent vele gezichten: jong, oud, man, vouw. We zijn in essentie gelijk, maar natuurlijk op veel vlakken ook erg verschillend. De één is vitaal en sterk, de ander heeft het (tijdelijk) even wat moeilijker of heeft een beperking. Allemaal hebben we echter specifieke kwaliteiten en als die goed benut worden, wordt de rijkdom van de samenleving zichtbaar. Tijdens het project draait het dan ook zowel om het proces van de deelnemers afzonderlijk als van het team als geheel. Als mensen echt bereid zijn naar elkaar om te zien, zich te verdiepen in de ander en zijn of haar talenten in te zetten ten gunste van de ander, dan is er veel mogelijk.  In 2013 hebben we al eens aangetoond dat het dan zelfs mogelijk is om met een zeer bijzondere groep mensen op een unieke wijze de top van 1912 meter hoge Mont Ventoux in Zuid-Frankrijk te bereiken. Dankzij een mooie subsidie van de Provincie Gelderland, en de prachtige betrokkenheid van andere sponsoren, was het mogelijk om in 2015 de uitdaging opnieuw aan te gaan met een groep die nog diverser was.

Momenteel zijn de voorbereidingen voor MVOW 2017 in volle gang. Binnenkort zal hierover meer bekend worden gemaakt. Natuurlijk gaan we weer met een zeer diverse groep mensen de uitdaging aan en zullen we weer werken aan brede maatschappelijke betrokkenheid bij het initiatief. Tot die tijd valt hier nog alle informatie te vinden over (met name) het succes van MVOW 2015!

Participeren

op een berg

Nee, niet weer een actie op een berg… Die eerste gedachte kunnen wij ons goed voorstellen. Wie kent nu niet iemand die wel eens voor het goede doel tegen een berg op is gefietst of gelopen? Het lijkt wel of er niet meer bij hoort als je nooit aan zoiets hebt meegedaan.

Zo zijn er nog wat opmerkingen te maken waarmee we de cynici volledig in de kaart kunnen spelen. Nee, een berg is niet origineel, maar voor onze uitdaging wel erg geschikt. De jongens in een rolstoel komen namelijk zelf die berg nooit op en ook voor een aantal andere deelnemers zal het een prestatie van wereldformaat worden om de top te halen. Dat is de reis naar Frankrijk voor een aantal namelijk al.

De wijze waarop wij de 22 kilometer lange beklimming zullen aangaan, is uniek. De eigen prestatie is ondergeschikt aan de teamprestatie; dat kan simpelweg niet anders om tot het gewenste resultaat te komen. Dus ja, wij gaan een berg op en ja wij laten ons sponsoren voor het goede doel, maar wij gaan vooral het proces in om aan elkaar, en aan iedereen die het maar wil weten, te laten zien waartoe we SAMEN in staat zijn als we onze kennis en kunde delen met elkaar. Wij vormen de gewenste participatiesamenleving in het klein, samen willen wij model staan voor de werkelijke samenleving. Hoe ‘anders’ je ook bent, welke beperkingen je ook hebt, iedereen bereikt de top! Daar zorgen we SAMEN voor!

Bijzondere mensen

2015

De groep telt 75 mooie mensen, elk met een eigen verhaal. Centraal staan 3 jonge jongens in een rolstoel die samen met een groep jongeren, vitale senioren, mensen met een verstandelijke beperking en mensen met GGZ problematiek een team vormen en deze unieke uitdaging aan gaan!

De jongste is 13, de oudste 74 jaar en alle deelnemers zijn afkomstig uit de gemeenten Oldebroek, Nunspeet of Elburg.
Hiermee is het team nog niet compleet, want er gaat ook een groep begeleiders mee. Deze groep bestaat o.a. uit een aantal jongeren die de vorige keer nog als deelnemer mee waren, een groep stagiaires die middels dit project een enorme bak praktijkervaring kunnen opdoen en een groep agogen van zowel GGZ Centraal, ’s Heeren Loo, Careander en natuurlijk Stichting WIEL.

Daarnaast is er ook nog een groep ondersteuners betrokken. Zo zijn er trainers die de groep fysiek klaar zullen stomen, er is een veiligheidsteam dat er voor zal zorgen dat we zo verantwoord mogelijk omhoog gaan, er gaan mensen mee voor facilitaire ondersteuning en er gaat een medisch team mee. Het medisch team bestaat uit een GGZ verpleegkundige, een zeer ervaren Rode Kruis EHBO-er, een arts en twee ambulance-verpleegkundigen inclusief een ambulance!

De leden van dit fantastische team stellen zich hieronder nog even voor!

Sponsoren MVOW

MVOW 2015 was niet mogelijk zonder de hulp van onze sponsors!